Bestil tid idag og få bugt med alle dine problemer

Velkommen hos Ries Fysioterapi under Sundhedsstyrelsens retningslinjer af gradvis øget aktivitet under COVID-19

Ikke muligt at møde op uden forudgående telefonisk kontakt

Du skal have haft telefonisk kontakt med Ries Fysioterapi for en aftalt tid, før du må møde op på klinikken. Onlinebooking vil være midlertidigt lukket. Dette både for at vurdere hver enkelt patients behov samt for at sørge for at der er sat ekstra tid af mellem hver patient, og retningslinjer overholdes.

Symptomer på COVID-19 – så meld afbud til din tid

Du må ikke møde op til din tid hvis du har symptomer på COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som for nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen).

Dette gælder også, hvis du ikke har mistænkt eller bekræftet COVID-19, men deler husstand med personer med mistænkt eller bekræftet COVID-19.

Du vil blive afvist. Hvis du er i tvivl, så meld hellere afbud og ring til mig, så laver vi en ny plan for dig.

Fysisk konsultation eller telefon/videokonsultation

Hos Ries Fysioterapi vil jeg vurdere hver enkelt patients behov for undersøgelse, behandling, genoptræning, forebyggelse etc.

Kritiske funktioner hos den enkelte skal varetages.

Funktioner i sundhedsvæsenet der er kritiske er bl.a. funktioner der styrker, opretholder eller hindrer forværring af den enkelte borgers sundhed, funktionsniveau og arbejdsevne . Også de problematikker hvor udsættelse af behandling i længere tid kan forværre den enkeltes sundhed/funktionsevne.

Min vurdering vil også gå på at mindske risiko for smittespredning til risikogrupper (+65 år, hjertepatienter, diabetespatienter, patienter med cancer) eller patienter med pårørende der er i risikogruppen (se herunder).

Der skal fortsat tages højde for smitterisiko ved fysisk fremmøde, og derfor skal telefon- og videokonsultationer fortsat benyttes i en sådan grad det vurderes tilstrækkeligt.

Alle forholdsregler omkring hygiejne efter sundhedsstyrelsens retningslinjer overholdes hos Ries Fysioterapi.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer er opsat for at vi sammen kan reducere smitterisiko af COVID-19.

Ring/sms til mig, så lægger vi en plan for dig.

Bedste hilsner fra Rie

Risikogrupper

Definition af risikogrupper:

Immundefekter: Hæmatologiske patienter, organtransplanterede, cancerpatienter i systemisk kemoterapi eller strålebehandling og andre patienter i immunosuppressiv behandling (herunder biologiske lægemidler – typisk RA,, psoriasisgigt og Morbus Becterew), samt HIV-positive med udtalt immundefekt.

Immunokompetente voksne med øget risiko: 65+ år; kronisk sygdom (lungesygdom, kardiovaskulær sygdom (undtagen isoleret hypertension), kronisk nyresygdom (GFR < 30 ml/min), kronisk leversygdom, diabetes mellitus (især ved sendiabetiske komplikationer), muskelsygdomme og neuromuskulære sygdomme med nedsat hostekraft eller sekretstagnation, svær overvægt (BMI over 35-40 afhængig af tilstedeværelse af andre risikofaktorer), patienter med hæmoglobinopati og andre sygdomme, hvor det vurderes, at der er en øget risiko for komplikationer; gravide kvinder og kvinder op til 2 uger efter fødsel ud fra et forsigtighedsprincip.

Immunokompetente børn med øget risiko: børn født præmaturt med følgetilstande hertil; kroniske sygdomme, bl.a. svær kronisk lungesygdom og ikke fx velbehandlet astma, neuromuskulære sygdomme med nedsat hostekraft eller synkebesvær, sekretstagnation, kompliceret hjertesygdom og hæmoglobinopati.

 

Behandler

Rie Bech-Jensen

Ejer / Fysioterapeut

Med den fysioterapeutiske tilgang står jeg klar til at sikre dig et liv i bevægelse – jeg brænder for mit fag.